Inntaks-sil for oppdrettsnæringen

Kobber sil, DN 100, som skal brukes som sjøvannsinntak til oppdretts- næringen.

Her er et artig prosjekt vi gjort for en kunde i nærområdet; en inntaks-sil for oppdrettsnæringen. 

Tidligere ble ofte siler laget av plastrør som ble boret huller i, og de fleste vet hvor tidkrevende det er å gjøre for hånd.

I tillegg er disse silene veldig lite motstandsdyktige mot groe, og tilstopping av hullene.
Dette løses ved å bruke kobber.  Med den innsparingen som ligger i rask produksjon og mindre vedlikehold, sparer man dykking og store kostnader til rensing etc.

Vi kan også levere med stativ, som hindrer den å synke ned i gjørme som ofte finnes på bunnen.

Alt i alt håper vi at dette bidrar positivt for havbruksnæringen!

Ønsker du et lignende produkt eller har du en utfordring - kontakt oss!