Har du behov for rekkverk?

Klausen industrier har gjennom årene produsert mange rekkverk for våre industri- og energikunder. Også private kunder har fått rekkverk levert av oss.

Vi produserer rekkverk i alle typer stål. Ta kontakt så diskuterer vi ditt behov nærmere.

Energiverkene har ofte behov for rekkverk av ulik utforming. Under ser du foto av rekkverk vi monterte på Bjørndalsdemningen for SFE.