Lærlinger

Klausen Industrier tar inn lærlinger i industrimekanikerfaget. Vi tar inn få om gangen, for å gi de den oppmerksomheten en lærlinger trenger for å få best mulig oppfølging og opplæring.

Men vi er opptatt av å ta vårt samfunnsansvar og gi læreplasser til ungdom. Samtidig ser vi disse ungdommene som er stor ressurs.

Foto: Gunnar Mundal. Asbjørn Grane Klausen har vært lærling i industrimekanikarfaget, her driver han med lineboring.